Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ratując psa nie zmienimy świata - ale świat zmieni się dla tego psa

1. Adoptujący zobowiązuje się, że nie odda ani nie sprzeda psa osobom trzecim. Jeżeli adoptujący z jakiś względów nie mógłby zatrzymać psa, jest zobowiązany zawiadomić i oddać zwierze osobie od której je otrzymał.

2. Osoba adoptująca psa zobowiązuje się:
 - traktować psa zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt,
 - powiadomić osobę oddająca zwierze do adopcji w razie poważniej choroby, zaginięcia lub śmierci zwierzęcia,
 - zapewnić zwierzęciu odpowiednie wyżywienie, czystą wodę i ciepłe schronienie,
 - zapewnić wystarczającą ilość spacerów i wybiegu,
 - nie wykorzystywać psa do pracy, polowania, walk psów albo do tresowania do celów obronnych,
 - nie trzymać psa na łańcuchu ani w boksie, z którego nigdy nie będzie wypuszczany,
 - zapewnić psu opiekę weterynaryjną w razie choroby, a także regularne szczepienia ochronne i odrobaczenie zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii,
- POD ŻADNYM POZOREM NIE DOPUŚCIĆ DO ROZMNOŻENIA ZWIERZĘCIA , WYSTERYLIZOWAĆ LUB WYKASTROWAĆ JE!
- w najdogodniejszy sposób (list, email, telefon) udzielić informacji osobie oddającej psa do adopcji o przystosowaniu się zwierzęcia do nowych warunków życia.

3. Osoba adoptująca musi posiadać wyposażenie niezbędne dla psa: obroże (szelki), smycz, adresówkę, legowisko do spania, miski, pokarm.

4. Osoba oddająca zwierzę do adopcji, ma prawo skontrolowania, w jakich warunkach zwierzę przebywa (wizyty u adoptującego)
W przypadku stwierdzenia złamania warunków umowy adopcyjnej i zaniedbania zwierzęcia, ma prawo natychmiast odebrać zwierzę.

5. W przypadku aktów łamania istotnych postanowień niniejszej umowy, noszących znamiona czynu zabronionego, działając na podstawie art. 304 & 1zd. 1 Kodeksu Postępowania Karnego, zawiadomi się właściwe organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Kastracja/ sterylizacja jest jedyną skuteczna i bezpieczną dla zdrowia zwierzęcia metodą zapobiegania nadpopulacji i bezdomności zwierząt.